Formularz zgłoszenia realizacji do Płomienia Roku w kategorii Realizacja Roku 2019 – kategoria: kominek

 • Dane kontaktowe

  Informacje o osobie zgłaszającej oraz firmy, której dotyczy realizacja. *Ważne! Można zgłosić maksymalnie dwie realizacje w miesiącu, ale nie więcej niż dziesięć w tej edycji nagrody.
 • * Pierwsze 3 pola są wymagane
 • Zgłoszenie realizacji w kategorii: Kominek

  Informacje o głównych elementach realizacji
 • w realizacjach z wykorzystaniem kamienia naturalnego, np. hurtownia Interstone
 • w realizacjach wykorzystujących spieki
 • w przypadku realizacji z wykorzystaniem ceramiki
 • beton, cegła, płytki itp.
 • Informacja o realizacji, np. o projektancie, architekcie jeśli uczestniczył w projekcie, skąd pomysł na taką realizację, jaka została zastosowana technika
 • Do realizacji można dołączyć maksymalnie trzy zdjęcia. *Dołączenie zdjęć do formularza jest konieczne
 •  
 • Dane kontaktowe

  Informacje o osobie zgłaszającej oraz firmy, której dotyczy realizacja
 • Zgłoszenie realizacji w kategorii: KOMINEK

  Informacje o głównych elementach realizacji
 • w realizacjach z wykorzystaniem kamienia naturalnego, np. hurtownia Interstone
 • w realizacjach wykorzystujących spieki
 • w przypadku realizacji z wykorzystaniem ceramiki
 • np. beton, cegła, płytki
 • Informacja o realizacji, np. o projektancie, architekcie jeśli uczestniczył w projekcie, skąd pomysł na taką realizację, jaka została zastosowana technika
 • Do realizacji można dołączyć maksymalnie trzy zdjęcia
 •  

Formularz nie obsługuje urządzeń moblinych