Akumulacyjny Filtr Kanałowy, Cebud s.c. Maria i Jacek Ręka

Akumulacyjny Filtr Kanałowy, Cebud s.c. Maria i Jacek Ręka

Akumulacyjny Filtr Kanałowy (AFK) to wymiennik ciepła z modułów akubetowych przeznaczony między innymi do modernizacji kominków. Filtr obniża emisję pyłów z urządzenia do wymaganych przez Ekoprojekt 40 mg/m3 (przy 13% O2), podnosi sprawność urządzenia powyżej 80% co wpływa na mniejsze zużycie drewna.